10.11.2013, NIAR – Hajrudin Omerović: U Republici Italiji status nacionalne manjine i Romima

10.11.2013, NIAR – Hajrudin Omerović: U Republici Italiji status nacionalne manjine i Romima

Predsednik Euro Roma iz Đenove (Italije), gospodin Hajrudin Omerović, izjavio je “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da je krajnje vreme da i Republika Italija kao potpisnik Okvirne konvencije o zaštiti nacionalnih manjina i Romima utvrdi status nacionalne manjine u svom Ustavu.

Romi bi time dobili sledeća Ustavom zagarantovana prava: pravo na izražavanje, čuvanje nacionalne, etničke, kulturne i verske posebnosti, upotrebu svojih simbola na javnim mestima, korišćenje svog jezika i pisma, školovanje na njihovom jeziku, korišćenje ličnog imena na svom jeziku, da na mestima na kojima čine značajnu populaciju lokalni nazivi, imena ulica i naselja budu ispisana na njihovom jeziku, da budu potpuno i blagovremeno obaveštavani na svom jeziku, kao i pravo na osnivanje sopstvenih sredstava javnog obaveštavanja. Pripadnici nacionalnih manjina imaju takođe i pravo da učestvuju u političkom životu Republike Italije putem svojih predstavnika – stranaka nacionalnih manjina. Shodno tome da im se omogući da dobiju poslanička mesta osvajanjem prirodnog praga. Na taj način, pripadnici nacionalnih manjina mogu da ostvaruju svoje nacionalne ciljeve i budu ravnopravni faktori u kreiranju državne politike Italije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*