10.12.2013, inkluzija.gov.rs – Međunarodni dan ljudskih prava

10.12.2013, inkluzija.gov.rs – Međunarodni dan ljudskih prava

Današnji dan obeležava se širom sveta kao Međunarodni dan ljudskih prava, koji treba da podseti da svako, bez izuzetaka, ima pravo na život, slobodu i sigurnost. Ovaj dan obeležava se od 1950. godine, dve godine nakon što je 10. decembra potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti.

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=22607

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*