10.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Održana konferencija „Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava“

10.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Održana konferencija „Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava“

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa kancelarijom Ujedinjenih nacija za ljudska prava i Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) organizovala je dana 10. decembra 2013. godine,konferenciju na temu : „Uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela UN za ljudska prava“.

Podršku ovom skupu pružio je veliki broj predstavnika državnih institucija, ambasada, nacionalnih saveta nacionalnih manjina,međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/537-odrzana-konferencija-uspostavljanje-nacionalnog-mehanizma-za-pracenje-sprovodenja-preporuka-tela-un-za-ljudska-prava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*