10.12.2013, Politika – Ombudsman zabrinut zbog ljudskih prava u Srbiji

10.12.2013, Politika – Ombudsman zabrinut zbog ljudskih prava u Srbiji

Zaštitnik građana i Ujedinjene nacije u Srbiji saopštili su, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, da se situacija u toj oblasti u Srbiji neprekidno poboljšava, ali da još nije zadovoljavajuća, jer su ranjive grupe isključene, a sve veći protok ilegalnih migranata i položaj azilanata u Srbiji predstavlja ozbiljnu bojazan.

Zaštitnik građana Saša Janković predao je predsedniku parlamenta Nebojši Stefanoviću izveštaj koji prati sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma, a tom prilikom je poručeno da je položaj te populacije još uvek težak i da je potrebno raditi na unapređenju njihovog ekonomskog položaja i zapošljavanju.

Izvor: http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Ombudsman-zabrinut-zbog-ljudskih-prava-u-Srbiji.lt.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*