11.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Inkluzivno obrazovanje od 5. do 8. razreda

11.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Inkluzivno obrazovanje od 5. do 8. razreda

Piše: Dragana Malidžan Vinkić (Blog o socijalnom uključivanju)

Pre sedam godina, kada sam počela da radim u OŠ “Isidora Sekulić” Pančevo kao nastavnica srpskog jezika, susrela sam se sa učenicima koji su imali vidne teškoće u učenju. Nisu bili za individualizaciju, inkluzija nije postojala u obrazovnom sistemu, a ja, kao početnik, nisam imala dovoljno samopouzdanja da probam nešto sasvim drugačije.

No, nisam stvari smela da prepustim slučaju, morala sam te učenike da pripremim za upis u srednju školu.

Na fakultetu me nisu pripremili za ovakve izazove u profesiji, pa sam intuitivno počela da primenjujem različite metode kako bih nadoknadila sedam godina nerada sa tom decom. Ono što je intuitivno krenulo, kasnije se pretvorilo u primere dobre prakse.

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=23071

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*