11.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Poboljšanje osetljivosti rodnih pitanja u socijalnim uslugama za osetljive grupe na zapadnom Balkanu

11.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Poboljšanje osetljivosti rodnih pitanja u socijalnim uslugama za osetljive grupe na zapadnom Balkanu

Radionica “Unapređenje rodne osetljivosti prilikom pružanja socijalnih usluga vulnerabilnim grupama u Zapadnom Balkanu“ je održana 9 i 10. decembra u Beču.

Učesnici radionice (19) su bili iz država regiona (Republika Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija) i Kosova i Metohije, iz različitih organa (Centara za socijalni rad, timova za borbu protiv trgovine ljudima, ministarstva i kancelarija zaduženih za ljudska i manjinska prava). Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Centra za pomoć žrtvama trgovine ljudima, Centra za socijalni rad u Subotici i Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/545-poboljsanje-osetljivosti-rodnih-pitanja-u-socijalnim-uslugama-za-osetljive-grupe-na-zapadnom-balkanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*