11.12.2013, Radio Sarajevo – Vijeće ministara BiH usvojilo akcijski plan za rješavanje problema Roma

11.12.2013, Radio Sarajevo – Vijeće ministara BiH usvojilo akcijski plan za rješavanje problema Roma

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, razmotrilo je i usvojilo revidirani Akcijski plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013.-2016. godine.

Ovakvim pristupom BiH nastavlja napore u integraciji Roma u Bosni i Hercegovini, kako na regionalnoj tako i na lokalnoj razini, s ciljem da se udruže napori svih razina vlasti, a posebno lokalnih vlasti i drugih organizacija civilnog društva i romskih udruženja.

Izvor: http://www.radiosarajevo.ba/novost/134575/vijece-ministara-bih-usvojilo-akcijski-plan-za-rjesavanje-problema-roma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*