12.12.2013, fra.europa.eu – Evropski Parlament i Savet pozivaju na pojačane napore za integraciju Roma

12.12.2013, fra.europa.eu – Evropski Parlament i Savet pozivaju na pojačane napore za integraciju Roma

Savet EU je usvojio 9.decembra preporuku o efektivnim merama za integraciju Roma u državama članicama. Ona ima za cilj da bude vodič državama članicama u poboljšavanju efektivnosti njihovih mera da postignu integraciju Roma i da ojačaju implementaciju njihovih nacionalnih strategija.

Pored toga, 12.decembra Evropski Parlament je diskutovao o integraciji Roma. Oslanjajući se na FRA-ove podatke, jedna rezolucija je pozvala da polni aspekt integracije Roma bude bliže ispitan i da se nacionalne strategije bave njime u većoj meri.

Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/news/2013/european-parliament-and-council-call-enhanced-efforts-roma-integration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*