12.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Paunović na sastanku sa romskim koordinatorima

12.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Paunović na sastanku sa romskim koordinatorima

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, razgovarala je danas sa lokalnim romskim koordinatorima u Palati Srbija. Na sastanku se diskutovalo o opisu posla romskih koordinatora u jedininicama lokalne samouprave, ulozi koordinatora u procesu inkluzije Roma, prikupljanju informacija, kao i o uspostavljenom nivou saradnje romskih koordinatora sa ostalim pružaocima usluga na lokalnom nivou.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/551-paunovic-na-sastanku-sa-romskim-koordinatorima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*