13.11.2013, NIAR – Fadil Hrustić: finansijska potpora za samozapošljavanje Roma u Republici Hrvatskoj

13.11.2013, NIAR – Fadil Hrustić: finansijska potpora za samozapošljavanje Roma u Republici Hrvatskoj

“U Republici Hrvatskoj Romi kroz zakon o samozapošljavanju dobijaju finansijsku potporu u iznosu 49000 kuna (oko 6.000 EUR)”, objašnjava za NIAR Fadil Hrustić, direktor Inkubatora Roma iz Opatije. “Od tog iznosa, državi se treba uplaćivati 350 kuna (50 EUR) mesečno čime se obezbeđuje lično socijalno i penziono osiguranje. Pored toga, treba napomenuti da će iz tih sredstava imati sopstvenu platu u periodu od godinu dana, a nakon toga bi dobili pravo na doživotno zdravstveno i socijalno osiguranje.

Ovim putem, kao direktor Inkubatora Roma sa sedištem u Opatiji (Hrvatska), apelujem na sve Rome Republike Hrvtaske da nam se obrate sa molbom kako bi smo im pomogli, obradili njihove podatke i objasnili na koji način mogu ostvariti pravo na dobijanje tog veoma važnog paketa za njihovu socijalnu integraciju.

Ostaje mi da se zahvalim državi Hrvatskoj koja svoju socijalnu politiku sprovodi s’ osnovnim ciljem poboljšanja položaja najugroženijeg dela stanovništva, pri čemu se naročit prioritet daje otklanjanju i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti stvaranjem uslova za državni rast i razvoj, aktivnoj politici zapošljavanja i razvoju ljudskih resursa”, zaključuje Fadil Hrustić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*