13.12.2013, ERRC – ERRC kritikuje odluku da se ruska NVO za ljudska prava naslovi kao “strani agent”

13.12.2013, ERRC – ERRC kritikuje odluku da se ruska NVO za ljudska prava naslovi kao “strani agent”

Evropski centar za prava Roma je izuzetno zabrinut povodom jučerašnje odluke Leninsky Okružnog suda St. Petersburga, Rusija, koji je presudio da bi anti-diskriminacioni centar ‘Memorial’ (ADC Memorial) trebao biti registrovan kao “NVO koja deluje kao strani agent”. ADC Memorial je uvažena organizacija za ljudska prava u Rusiji koja izaziva i bori se protiv diskriminacije kroz pravnu pomoć, obrazovanje o ljudskim pravima, istraživanja i publikacije.

Izvor (engleski jezik): http://www.errc.org/article/errc-criticises-decision-to-brand-russian-rights-ngo-as-foreign-agent/4235

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*