14.1.2014. – The Guardian: Dok se evropski izbori približavaju, vreme je prekinuti sa politikom kukavičluka

14.1.2014. – The Guardian: Dok se evropski izbori približavaju, vreme je prekinuti sa politikom kukavičluka

U trenutnoj klimi, predlog za više jednaku, demokratsku EU je brendiran kao ‘marksistički manifesto za evropsku superdržavu’.

Evropska demokratija će jedino biti izgrađena od strane građana širom konitnenta koji su angažovani u produktivnim debatama oko naše zajedničke budućnosti. Kada se ta stvarna konverzacija dogodi, više ljudi će shvatiti da napredovanje kod mnogih stvari za koje najviše brinemo – od sprečavanja globalnog zagrevanja, promovisanja zapošljavanja i pristojnog životnog standarda za svakoga, garantovanje fundamentalnih prava za manjine – zahteva delovanje na transnacionalnom nivou.

Izvor (engleski jezik): http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jan/14/european-elections-politics-cowardice-eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*