15.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Podrška EU civilnom društvu i u narednim godinama

15.1.2014. – inkluzija.gov.rs: Podrška EU civilnom društvu i u narednim godinama

Evropska unija će i u narednom budžetskom ciklusu 2014-2020. finansijski i politički podržati organizacije civilnog društva u zemljama u procesu pristupanja, sa težištem na stvaranju podsticajnog okruženja i izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva. U predlogu smernica za podršku EU civilnom društvu u zemljama u procesu pristupanja navodi se da Unija ne treba da popunjava prazninu koja nastaje povlačenjem stranih donatora iz regiona već da podržava postepeno smanjivanje zavisnosti organizacija od međunarodnih donacija. U dokumentu, objavljenom u januaru, podseća se da zemlje koje žele da pristupe EU moraju da imaju odgovarajući zakonski, pravosudni i administrativni okvir za ostvarivanje prava na slobodu govora, okupljanja i udruživanja, uključujući prava organizacija civilnog društva na slobodno i nezavisno delovanje.

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=23180

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*