18.12.2013, fra.europa.eu – Zakoni o granicama, migracijama i azilu moraju da budu u skladu sa fundamentalnim pravima, objavljuje FRA (Agencija EU za fundamentalna prava)

18.12.2013, fra.europa.eu – Zakoni o granicama, migracijama i azilu moraju da budu u skladu sa fundamentalnim pravima, objavljuje FRA (Agencija EU za fundamentalna prava)

EU mora da osigura da je implementacija njenih zakona o granicama, migracijama i azilima u skladu sa fundamentalnim pravima, objavila je FRA na Međunarodni dan migranata 18.decembra.

Mnogi ljudi beže pred nasiljem i progonom, pokušavajući da pronađu bezbednost u Evropi. Prečesto, oni postaju ranjivi na eksploataciju i zloupotrebu, a neki od njih čak nikada ni ne dopru do Evrope.

Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/news/2013/border-migration-and-asylum-laws-need-comply-fundamental-rights-says-fra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*