2.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Ostvarivanje manjinskih prava neophodan uslov za razvoj demokratske države

2.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Ostvarivanje manjinskih prava neophodan uslov za razvoj demokratske države

Ministar pravde i državne uprave u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković rekao je danas da je Srbija kao multietnička i multikulturalna zemlja svesna da je zaštita nacionalnih prava neraskidivo povezana sa očuvanjem mira i stabilnosti zemlje. Selaković je na otvaranju javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koja je organizovana u Vršcu, rekao da je Srbija takođe duboko svesna da ona ima pravo i obavezu u odnosu na sopstveno stanovništvo i da kao demokratska država mora da sadrži mehanizme zaštite manjina od zloupotreba većinske vlasti.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/504-ostvarivanje-manjinskih-prava-neophodan-uslov-za-razvoj-demokratske-drzave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*