20.11.2013, EuropeanVoice – Naš zakon, vaš zakon

20.11.2013, EuropeanVoice – Naš zakon, vaš zakon

Izgledalo je kao stvaran pomak. U junu, ministri pravde i unutrašnjih poslova u Evropskoj Uniji su po prvi put priznali da je potrebno učiniti više da se osigura da se kršenjima ljudskih prava u državama članicama EU bavilo na adekvatan način. Ministri su tražili od Evropske Komisije da “usmeri debatu” ka načinima za borbu sa izazovima, “posebno vladavinom zakona i fundamentalnim pravima osoba u Uniji”.

Izvor (engleski jezik): http://www.europeanvoice.com/article/2013/november/our-law-your-law/78763.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*