25.10.2013, NIAR – Raim Schobesberger: Romski centar ,,Phurd“ u Salcburgu garancija za ravnopravnost Roma

25.10.2013, NIAR – Raim Schobesberger: Romski centar ,,Phurd“ u Salcburgu garancija za ravnopravnost Roma

Raim Schibesberger predsednik novo-formiranog romskog centra “Phurd” izjavio je “Novinsko-informativnoj agenciji Roma” da romski narod ne prihvata neravnopravan i nedefinisan položaj, smatra ga neodrživim i zahteva od svih političkih subjekata jugoistočne Evrope i najvažnijih evropskih institucija da u procesu definisanja ustavno-pravnih odnosa između naroda i nacionalnih manjina obezbeđuju punu političku i nacionalnu ravnopravnost romskom narodu.

Romi imaju pravo na rešenje svog statusa u zemljama jugoistočne i zapadne Evrope u kojima žele i nastoje da održavaju i unapređuje dobre i prijateljske odnose i saradnju sa narodima u postojećim državama i njihovim nacionalnim institucijama, kao i svim drugim građanima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*