25.11.2013, www.inkluzija.gov.rs – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25.11.2013, www.inkluzija.gov.rs – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Danas se obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, ustanovljen sa ciljem da se skrene pažnja na činjenicu da su žene širom sveta žrtve nasilja, nasilja u porodici, seksualnog zlostavljanja i drugih oblika nasilja.

Republika Srbija je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ova konvencija predstavlja najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti, a poziva države da posvećeno rade na sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama.

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=22265

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*