27.11.2013, ljudskaprava.gov.rs – 15 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope

27.11.2013, ljudskaprava.gov.rs – 15 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope

U Strazburu je 25. novembra 2013. godine obeleženo 15 godina od stupanja na snagu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Saveta Evrope. Okvirna konvencija je prvi pravno obavezujući međunarodni ugovor koji je u celini posvećen zaštiti nacionalnih manjina, a SR Jugoslavija joj je pristupila 11. maja 2001. godine.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/498-15-godina-od-stupanja-na-snagu-okvirne-konvencije-za-zastitu-nacionalnih-manjina-saveta-evrope

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*