28.1.2014. – theparliament.com: EU ima ‘jedinstvenu’ priliku da se vrati osnivajućim principima

28.1.2014. – theparliament.com: EU ima ‘jedinstvenu’ priliku da se vrati osnivajućim principima

EU mora iskoristiti 2014. da oblikuje budućnost zaštite ljudskih prava i da stavi ljude ispred politike, kaže Nicolas Beger.

16.maja 1949. u Strazburu Rober Schuman je govorio o ‘evropskom duhu’ i o vrednostima Evrope. Ovo je dovelo do vodećih EU prinicpa demokratije, ljudskih prava, ne-diskriminacije, pravde, slobode i jednakosti.

Ti su principi bili oni koji su otvorili put za potencijal EU da bude svetionik ljudskih prava na globalnom planu.

EU je značajno doprinela međunarodnoj zaštiti ljudskih prava. Nedavno, odigrala je ključnu ulogu u postizanju sporazuma o trgovini oružjem u Ujedinjenim nacijama, a njena eksterna strategija za ljudska prava je dovela do čvrste posvećenosti od strane svih EU aktera da prioritizuju ljudska prava u svojoj eksternoj politici.

Ono što ipak nedostaje je konkretno i koherentno ispitivanje, kao i povezana akcija, o tome šta se događa na teritoriji same EU.

Izvor (engleski jezik): http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/eu-has-unique-opportunity-to-return-to-founding-principles/#.UufwJhw1hok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*