29.1.2014. – fra.europa.eu: Agencija EU za fundamentalna prava nadgrađuje debatu o budućoj pravdi i pitanjima unutrašnjih poslova u EU

29.1.2014. – fra.europa.eu: Agencija EU za fundamentalna prava nadgrađuje debatu o budućoj pravdi i pitanjima unutrašnjih poslova u EU

FRA je upravo objavila dokument “Fundamentalna prava u budućnosti problematike pravde i unutrašnjih pitanja Evropske unije”.
On naznačava ključna razmatranja fundamentalnih prava za kratkoročnu i srednjoročnu budućnost pravde i unutrašnjih pitanja u EU. Dokument je doprinos Agencije trenutnoj debati EU institucija i država članica o budućim politikama u oblasti slobode, sigurnosti i pravde, dok se trenutni okvir, Stokholmski program, približava kraju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*