31.1.2014. – ERIO: ERIO-ove preporuke grčkom predsedovanju EU

31.1.2014. – ERIO: ERIO-ove preporuke grčkom predsedovanju EU

Od januara do juna 2014.godine Grčka preuzima predsedovanje Savetom Evropske unije, kompletirajući trio Irska-Litvanija-Grčka. Grčko predsedovanje stupa na snagu u periodu kada se EU suočava sa zabrinjavajućim rastom rasizma, ksenofobije, desničarskih ekstremističkih i fašističkih partija u kontekstu ekonomske krize. Određen važan napredak je načinjen u smeru inkluzije Roma usvajanjem Preporuka Saveta predloženih od strane Evropske Komisije. Međutim, Romi se još uvek suočavaju sa diskriminacijom a njihova prava se sistematski krše. 2014. je ključni momenat za definisanje budućeg kursa za razvoj oblasti slobode, bezbednosti i pravde u EU. Kao takvo, grčko predsedovanje bi trebalo osigurati da ljudska prava i jednakost ostanu temeljne vrednosti Unije.

Izvor (engleski jezik): http://www.erionet.eu/doc-recommendations_greek_presidency_2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*