6.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava na radnom doručku sa „sedmom silom“

6.12.2013, ljudskaprava.gov.rs – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava na radnom doručku sa „sedmom silom“

Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije razgovarala je sa urednicima/cama i novinarima/kama 11 medijskih kuća tokom radnog doručka 6. decembra 2013. godine. Ona je u neformalnom i direktnom kontaktu predstavila glavna postignuća rada Kancelarije na čijem je čelu u protekloj godini i najavila težišta u radu u narednom periodu.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/514-direktorka-kancelarije-za-ljudska-i-manjinska-prava-na-radnom-dorucku-sa-sedmom-silom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*