7.1.2014. – Telegraf: Ponovno uvođenje viza ozbiljna mogućnost

7.1.2014. – Telegraf: Ponovno uvođenje viza ozbiljna mogućnost

Kada se budu pojavili zvanični podaci o broju tražioca azila, Srbija će sigurno biti u vrhu zemalja, a problem lažnih azilanata ne može se rešiti bez razumevanja EU i njenih članica

Najave mogućeg ukidanja bezviznog režima Srbije sa EU, zbog povećanog broja lažniha zilanata do sada su najozbiljnije. Izmenjena regulativa EU o tom pitanju 9. januara stupa na snagu.

Izvor: http://www.telegraf.rs/vesti/politika/914281-ponovno-uvodjenje-viza-ozbiljna-mogucnost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*