8.12.2013, Politika – Romi, Jevreji i došljaci na udaru u istočnoj Evropi

8.12.2013, Politika – Romi, Jevreji i došljaci na udaru u istočnoj Evropi

„Rusija Rusima” i „Beli ponos” poklič je skinhedsa koji s vremena na vreme marširaju ulicama Moskve i Sankt Peterburga protestujući protiv došljaka iz centralne Azije i sa Kavkaza.

U Rusiji, kao i u drugim postkomunističkim zemljama, krajnja desnica traga za nacionalnim identitetom kriveći manjine i imigrante za tranzicione muke, političku nestabilnost i nedostatak radnih mesta. Od izbijanja svetske ekonomske krize 2008. ekstremizam je jačao u nekadašnjem Istočnom bloku, pri čemu su neke ekstremističke stranke čak došle na vlast na lokalu ili ušle u nacionalni parlament.

Izvor: http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelje/Uspon-krajnje-desnice-u-Evropi/Romi-Jevreji-i-dosljaci-na-udaru-u-istocnoj-Evropi.lt.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*