12.2.2014. – Bez standardnog romskog jezika ni Romi ni Sinti ni Kale ne mogu ostvariti kolektivnu nacionalnu integraciju

12.2.2014. – Bez standardnog romskog jezika ni Romi ni Sinti ni Kale ne mogu ostvariti kolektivnu nacionalnu integraciju

Romski jezik, koji za Rome, Sinte i Kale ima neprocenjiv nacionalni, kulturni i istorijski značaj, treba da kao kulturno dobro, koje se neprestano ugrožava, uživa zaštitu UNESCO-a u meri i na način kao što je to slučaj sa kulturnim dobrima, istorijskim znamenitostima i prirodnim retkostima raznih naroda i zemalja. Pošto ovaj narod nema svoju državu, medjunarodna zajednica, u ovom slučaju UNESCO, treba da preduzima ulogu zaštitnika njegovog najznačajnijeg kulturnog dobra-jezika.

Stvaranje standardnog romskog jezika je dugotrajan proces, u smislu kako je to već opisano, UNESCO i Evropska zajednica, koja je finansijskom potporom omogućila dosadašnji rad Komisije za standardizaciju romskog jezika, treba da stvore uslove za formiranje odgovraju}ih institucija, počev od Katedre za romski jezik i romologiju, preko škola, do naučnih instituta.

Bez standardnog romskog jezika ni Romi ni Sinti ni Kale ne mogu ostvariti kolektivnu i nacionalnu integraciju. Sa druge strane, umanjene su im šanse da budu ustavno i politički priznati, što znači da ostavre svoja nacionalna a ponekad čak i svoja ljudska prava. Reč je, naime, o pravu korišćenja maternjeg jezika, osnivanju naučnih i kulturnih institucija, izdavačkoj delatnosti, medijima.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*