15.2.2014. – Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE)

15.2.2014. – Organizacija za bezbednost i saradnju u Evropi (OSCE)

Kao što je naznačeno u poglavlju 4, najznačajnija tela za zastupanje prava Roma u OSCE su Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava koji uključuju Kontaktnu tačku za pitanja Roma i Sintija, i Visokog poverenika za nacionalne manjine. Mada su, u poređenju sa drugim organizacijama, ova tela ograničena u mogućnostima zastupanja, ona mogu preduzimati aktivnosti na osnovu informacija koje vi pošaljete, kao što je preduzimanje misija na terenu. Misije na terenu odgovaraju određenim događajima i situacijama, oslanjajući se u velikoj meri na informacije iz različitih izvora.

Uz to, OSCE drži godišnje sastanke o “ljudskoj dimenziji” koji se usmeravaju na pitanja ljudskih prava u određenim regionima. Ovi sastanci obezbeđuju dobru priliku za NVO da uspostave mreže i izvrše pritisak u vezi sa svojim pitanjima obzirom na to da postoji mnogo mogućnosti obezbeđenih za NVO da postave svoja pitanja. Kao dodatak mogućnostima za predstavljanje izjava a glavnom zasedanju sastanka, NVO mogu organizovati dodatne događaje kao deo svoje strategije u izgradnji koalicija, te dalje usmeravati raspravu o pitanjima ljudskih prava. Takođe, OSCE redovno drži takozvane “ad hoc” sastanke o hitnim pitanjima. Ovi se najavljuju na OSCE internet sajtu i mogu biti značajni forumi za zastupnike koji vrše pritisak na vlade u vezi sa svojim pitanjima.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*