16.2.2014. – Evropska Akademska mreža za romske studije

Opšti cilj Evropske akademske mreže za romske studije je da podrži napore socijalne inkluzije romskih građana u Evropi. Projekat olakšava interkulturalni dijalog i podiže vidljivost postojećih istraživanja van akademske zajednice u cilju podsticanja saradnje sa kreatorima politike i drugim zainteresovanim stranama. Promovisanjem i unapređenjem postojećih resursa među evropskim romskim zajednicama, stvaranjem veza između akademskih istraživača i donosilaca političkih odluka,  projekat će omogućiti sprovođenje boljom osmišljenom politikom na osnovu pouzdanih dokaza.

Izvor: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/romastudies/Default_en.asp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*