16.2.2014. – Medijsko izveštavanje o Romima i Romkinjama

16.2.2014. – Medijsko izveštavanje o Romima i Romkinjama

Regionalni centar za manjine organizuje forum „Medijsko izveštavanje o Romima i Romkinjama“ sa ciljem da nastavi i unapredi svoju saradnju sa novinarima/kama koji se bave izveštavanjem o diskriminaciji i kršenju prava Roma i Romkinja. Forum je takođe prilika da razmenimo svoja iskustva sa iskustvima novinara/ki i aktivistima/kinjama drugih organizacija za ljudska prava.

Smatramo da je uloga medija, a naročito novinara/ki koji/e su zainteresovani da svojim izveštavanjem pruže potpunu i kvalitetnu informaciju javnosti o ovoj temi, od neprocenjive važnosti za izgradnju demokratskog društva u kome će prava svih manjinskih grupa biti poštovana.

Forum
Regionalnalnog centra za manjine 

Izvor: http://www.mc.rs/medijsko-izvestavanje-o-romima-i-romkinjama.4.html?eventId=9262

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*