16.2.2014. – Romi imaju pravo na rešenje svog svog ustavno-pravnog statusa u zemljama jugoistočne, centralne i zapadne Evrope

16.2.2014. – Romi imaju pravo na rešenje svog svog ustavno-pravnog statusa u zemljama jugoistočne, centralne i zapadne Evrope

Predsednik Udruženja građana- Novinsko informativne agencije Bajram Haliti izjavio je u intervjuu agenciji NIAR da danas Romima u mnogim ustavima država jugoistočne i zapadne Evrope nije utvrđen status nacionalne manjine i time im je uskraćena mogućnost ostvarivanja političkih i nacionalnih prava koja im pripadaju kao narodu u sociološkom smislu. Za sada, Romi imaju priznat status nacionalne manjine u ustavima sledećih zemalja: Srbije, Crne Gore, Makedonije, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Finske i Nemačke, dok je u nekim drugim zemljama takođe pokrenuta inicijativa da se to uradi.

Romi imaju pravo na rešenje svog statusa u zemljama jugoistočne, centralne i zapadne Evrope u kojima žele i nastoje da održavaju i unapređuju dobre i prijateljske odnose i saradnju sa narodima u postojećim državama i njihovim nacionalnim institucijama, kao i svim drugim građanima.

U cilju stvaranja uslova za svoj biološki opstanak i sveukupni razvoj i očuvanje svog nacionalnog identiteta, romski narod ima pravo na osnivanje i razvoj svojih nacionalnih, kulturnih, verskih, obrazovnih, naučnih, ekonomskih, finansijskih, političkih i drugih institucija, ustanova i organizacija i pravo na njihovo finansiranje iz državnog budžeta.

Romski narod ne prihvata neravnopravan i nedefinisan položaj, smatra ga neodrživim i zahteva od svih političkih subjekata Evrope da u procesu definisanja ustavno-pravnih odnosa između naroda i nacionalnih manjina obezbede punu političku i nacionalnu ravnopravnost romskom narodu.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*