20.2.2014. – Anticiganizam i klasni rasizam u Evropi

20.2.2014. – Anticiganizam i klasni rasizam u Evropi

Vladan Jeremić i Rena Rädle

Romi imaju dugačku migrantsku istoriju i kao takvi izloženi su represiji vekovima. Evropske države su uvele zakon protiv putujućih naroda (nomada, travellera) od sredine 15 veka(1). Migranti su percipirani kao uznemiravajući faktor, čak i kao preteća i napadajuća gupa, ona koja ugrožava bezbednost populacije starosedelaca. Bez registrovanog identiteta, mnogi Romi su potpuno izopšteni iz društva kao građani na čijoj teritoriji žive. Bivajući konstantno premeštani i re-naseljivani oni su viševekovni migranti čak i u okvirima granica jedne od država u kojoj su državljani. Pored optužbi, razočarenja i nesporazuma u odnosima prema većinskom stanonovništvu, danas se i dalje suočavamo sa dubokom diskriminacijom prema Romima koja nije ukorenjena samo u etničkom i kulturnom rasizmu ili anticiganizmu. Siromaštvo i nomadizam su preteći faktor svima onima koji žive u socijalnim sistemima koji su bazirani na sistemu vlasništva, akumulaciji dobara i teritorijalizmu. Vekovima je zapadna politika pokušavala da uključi siromašne u sistem socijalne zaštite ili da ih se otarasi: da ih protera ili da ih usmrti. Romi većeinom predstavljaju etničku klasu ekstremne siromašnosti koja može predstavljati prepreku nacionalnim ili evropskim integracijama. Izgleda kao je granica između bogatstva i ekstremnog siromaštva ona koja definiše na prvom mestu relaciju između Roma i ne-Roma.

Živeći u EU ili non-EU zemljama, duboka i nepreispitana mržnja prema Romima ujedinjuje građane Evrope. Simptomatično je direktno nasilje protiv Roma tamo gde se otvorio duboki jaz između profitera neoliberalizma i lokalnog stanovništva koje stoji na ivici siromaštva.

Izvor: http://pokret.net/cms/index.php?page=anticiganizam-i-klasni-rasizam-u-evropi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*