20.2.2014. – DO 2015. SVI ROMI SA DOKUMENTIMA

20.2.2014. – DO 2015. SVI ROMI SA DOKUMENTIMA

Od 2009. godine u Srbiji je u matičnu knjigu rođenih naknadno upisano 20.679 Roma, a plan je da do 2015. budu upisani svi koji su trenutno “pravno nevidljivi”, izjavila je državna sekretarka Ministarstva pravde Gordana Stamenić. Zahtev za upis u matične knjige rođenih, pored lica koje žele da ostvare to pravo, može da podnese i Centar za socijalni rad. Predstavnik UNHCR u Srbiji naglasio je da je Srbija prva zemlja na Zapadnom Balkanu koja aktivno radi na rešavanju problema “pravno nevidljivih”.

Stamenić je novinarima u Beogradu 27. januara kazala da nema tačne podatke o broju neupisanih Roma, ali da postoji utisak da se njihov broj smanjuje zbog sve manje zahteva za naknadni upis.

Ona je na predstavljanju rezultata projekta o rešavanju problema Roma koji nemaju lična dokumenta istakla da je Zakon o matičnim knjigama iz 2009. doprineo mnogo, ali da je 2012. godine bilo neophodno doneti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku.

“Zakon o matičnim knjigama prepoznao je i decu bez roditeljskog staranja, kao i upisivanje u matične knjige posle propisanog vremena, ali je bilo slučajeva kada lica nisu mogla da dokažu tačan datum rođenja, pa se išlo u vanparnični postupak”, rekla je Stamenić.

Prema njenim rečima, zahtev za upis u matične knjige rođenih, pored lica koje žele da ostvare to pravo, može da podnese i Centar za socijalni rad, pri čemu su oslobođeni svih sudskih i administrativnih taksi.

Stamenić je naglasila da je rešavanju problema Roma posebno doprineo Sporazum o razumevanju koji su u aprilu 2012. potpisali Ministarstvo pravde, Zaštitnik građana i Visoki komeserijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR).

Na osnovu tog sporazuma, kako je rečeno, organizovane su brojne obuke sudija, zaposlenih u Centrima za socijalni rad i matičara, kao i posete naseljima Roma.

Šef predsedništva UNHCR u Srbiji Eduardo Arboleda naglasio je da je Srbija prva zemlja na Zapadnom Balkanu koja je potpisala takav sporazum i aktivno radi na rešavanju problema “pravno nevidljivih”.

“Ima još puno da se radi, jer sva deca po rođenju imaju pravo da budu upisana u matičnu knjigu rođenih, dok je kod onih koji nemaju prebivalište omogućeno da budu upisani kod Centra za socijalni rad, kako bi se obezbedili uslovi za dobijanje ličnih karata”, rekao je Arboleda.

Zamenik zaštitnika građana Robert Sepi izrazio je zadovoljstvo što je partnerstvo sa Ministarstvom pravde i UNHCR dalo rezultate i ocenio da se problem upisivanja Roma rešava brzo i dobrom dinamikom.

Izvor: http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/6799-do-2015-svi-romi-sa-dokumentima-

Foto: Medija centar Beograd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*