20.2.2014. – Romi neobavešteni o radu opština

20.2.2014. – Romi neobavešteni o radu opština

Gotovo 80 odsto stanovnika romskih naselja u Novom Sadu i Žablju ne zna ništa o aktivnostima lokalnih samouprava i načinu na koji se mogu uključiti u njihove aktivnosti, pokazalo je danas objavljeno istraživanje o informisanosti romske zajednice.

U anketi koju je sprovelo romsko Udruženje žena Romena učestvovalo je 100 ispitanika romske nacionalnosti iz naselja Veliki rit u Novom Sadu i Boronjskog naselja u Žablju.

Predstavnica Romene Ljiljana Lekić rekla je na predstavljanju rezultata ankete u Skupštini Vojvodine da je ocenjivano pet usluga iz nadležnosti lokalne samouprave – komunalna higijena, vodovod i kanalizacija, putna infrastruktura, javna rasveta i informisanost o radu.

Ljiljana Lekić je navela da je najlošija situacija zabeležena u Novom Sadu, dok je u Žablju situacija „malo bolja“, a ispitani su naveli da ih najčešće obaveštavaju prijatelji ili se informišu iz medija.

Ona je pozvala civilni sektor da, u saradnji s lokalnim samoupravama, što više radi na edukaciji romske populacije, odnosno na njihovom uključivanju u život zajednice.

Anketa je deo projekta „Korak bliže“ koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Izvor: http://novinenovosadske.rs/romi-neobavesteni-o-radu-opstina/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*