27.2.2014. – IZJAVA BAJRAMA HALITIJA PREDSEDNIKA NOVINSKO/INFORMATIVNE AGENCIJE ROMA O DEFINISANJU PRAVNE I POLITIČKE POZICIJE ROMA DANAS U EVROPI I ŠIRE

27.2.2014. – IZJAVA BAJRAMA HALITIJA PREDSEDNIKA NOVINSKO/INFORMATIVNE AGENCIJE ROMA O DEFINISANJU PRAVNE I POLITIČKE POZICIJE ROMA DANAS U EVROPI I ŠIRE

Beograd, 27. februar 2014. godine – Predsednik Uruženja građana ,,Novinsko informativne agencije Roma,, u pismenoj izjavi novinskoj agenciji NIAR izneo je da je jedno od najvažnijih pitanja danas da se definiše pravna i politička pozicija Roma u Evropskim zemljama, zatim da se pokrene inicijativa da Dekada Roma ne bude mrtvo slovo na papiru već njena četiri glavna cilja – rešavanje problema stanovanja, suzbijanje diskriminacije u obrazovanju, razvoj adekvatnog sistema za praćenje i evaluaciju i uključivanje zemalja potpisnica Dekade Roma budu svakodnevna obaveza u donošenju inicijativa za izradu evropske romske politike.

Isto tako, Haliti je izneo da demokratija i demokratska prava moraju omogučiti romskom narodu mnogo veća i šira prava. Ova prava moraju pustiti korene najpre u Evropskom parlamentu. Od 12-15 miliona Roma žive u Evropi i ovaj narod koji na prostorima Evrope živi od 15 veka, posle viševekovnih progona i pogroma, genocida i ponovnih progona i pogroma, ne treba i ne sme ostati bez glasa.

S tim u vezi, Haliti je predložio: za sledeće evropske izbore da predstavnici romskog naroda treba da iziđu sa zajedničkom listom mandata Roma. Evropski parlament će biti na dobitku ukoliko se u njegovim poslaničkim klupama nađu i predstavnici romskog naroda.

Ako ovu poruku prihvate bar članice Evropske Unije, onda se i Romi u Evropi mogu nadati boljoj i srećnijoj budućnosti.

Bajram Haliti, lično očekuje da će novi pristup prihvaćen od strane lidera zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope na smanjenju siromaštva medju Romima i njihovom uključivanju u društvo u Evropi kroz bolje obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i prilike za zapošljavanje doprineti pravoj integraciji Roma u Centralnoj i Jugositočnoj Evropi.

Situacija kada između 12 i 15 miliona Roma koji žive na ovom kontinetu zaslužuje hitno delovanje svih vlada koje oblikuju svoju politiku ka povećanju EU na poboljšanju pozicije Roma u pomenutim segmentima. Pospešivanje njihovog napretka biće presudno za prosperitet čitavog kontinenta i zahtevaće sprovođenje specijalne politike koja će osigurati da Romi uživaju postranzicione beneficije.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*