27.2.2014. – Uspostavljeno partnerstvo

27.2.2014. – Uspostavljeno partnerstvo

Program “Inkluzija Roma“

 Opština Knjaževac je odabrani partner na programu inkluzije Roma koji se sprovodi sa Delegacijom EU u Srbiji, Misijom OEBS-a, Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, Savetom za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine.

U utorak, 4. februara, ugovor su potpisali Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport, Šef Misije OEBS-a u Srbiji Peter Burkhard, Direktor kancelarija za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović, Predsednik Saveta za unapređenje položaja Roma Srđan Šajn i Predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović.

Izvor: http://knjazevacke.rs/vesti/program-inkluzija-roma/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*