5.2.2014. – Grad Beograd: Podsticanje programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite

5.2.2014. – Grad Beograd: Podsticanje programa i projekata iz oblasti socijalne zaštite

Sekretarijat za socijalnu zaštitu raspisao je nekoliko javnih konkursa za finansiranje programa i projekata iz oblasti socijalne, boračko-invalidske zaštite, zaštite starih lica i romske populacije. Kako navode u ovom sekretarijatu, na taj način ostvaruje se saradnja sa nevladinim sektorom i finansijski se podržavaju programi od javnog interesa. Takođe, podržavaju se i projekti koji ponuđenim socijalnim uslugama i oblicima zaštite predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih usluga u sistemu socijalne zaštite, posebno otvorenih (vaninstitucionalnih) oblika ili utiču na veći obuhvat korisnika u postojećem sistemu.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1584879

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*