Bajram Haliti: Protiv Roma ne sme da postoji diskriminacija

Bajram Haliti: Protiv Roma ne sme da postoji diskriminacija

Izjava Bajrama Halitija, glavnog i odgovornog urednika
Novinsko-informativne agencije Roma

 

5.2.2014. – NIAR: Glavni i odgovorni urednik Novinsko-informativne agencije Roma Bajram Haliti pozdravio je usvajanje rezolucije Evropskog Parlamenta koja obezbeđuje minimum standarda Romima na nivou Evropske unije da se poboljša težak položaj Roma, rekavši da je to  početak integracije Roma bez asimilacije i nešto što se ne sme odlagati. Pospešivanje njihovog napretka je presudno za prosperitet čitavog kontinenta i zahtevaće sprovođenje specijalne politike koja će osigurati da Romi uživaju post-tranzicione beneficije.

Haliti je naglasio da „romski narod… mora da poseduje iste slobode i prava kao i drugi. Oni nisu imigranti iz trećih zemalja – oni su građani Evropske unije, i protiv njih ne bi smela da postoji diskriminacija“.

Haliti očekuje da će nedavno usvojenom rezolucijom Evropskog Parlamenta viši vladini lideri poštovati trenutne čvrste, javne i dosledne poruke da će nasilni zločini, za koje se ispostavi da su bili motivisani predrasudama i netolerancijom, ubuduće biti iscrpno istraženi i procesuirani punim opsegom zakona koji se direktno bavi zločinima mržnje.

Takođe, Haliti očekuje da će se usvajanjem rezolucije Evropskog Parlamenta stvoriti i ojačati antidiskriminaciona tela. Zvanična antidiskriminaciona tela kao i tela za ljudska prava bi trebala da imaju ovlašćenje da se bore protiv zločina mržnje kroz monitoring, izveštavanje i asistenciju žrtvama.

Haliti smatra da će rezolucija Evropskog Parlamenta doneti novu nadu koja se mora negovati, jer uslovi u kojima sada većina Roma živi su neverovatni.

“Moramo se boriti za bolje razumevanje Roma od strane drugih članova društva i raditi sa liderima Roma da bi shvatili njihove težnje. To je zajednica sa velikim mogućnostima i svi imamo odgovornost da osiguramo da taj narod ima priliku da realizuje svoj doprinos evropskom društvu.

Usvajanjem rezolucije Evropskog Parlamenta države članice treba da štite etnički, kulturni, jezički i verski identitet nacionalne manjine Roma na svojoj teritoriji i stvore uslove za unapređenje tog identiteta. U protivnom, i ova Rezolucija biće samo mrtvo slovo na papiru” – zaključio je Haliti .

Bajram Haliti
Glavni i odgovorni urednik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*