18.3.2014. – ODRŽAN SASTANAK POVODOM 8. APRILA MEĐUNARODNOG DANA ROMA

18.3.2014. – ODRŽAN SASTANAK POVODOM 8. APRILA MEĐUNARODNOG DANA ROMA

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović, organizovala je sastanak povodom organizovanja proslave 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, kome je prisusutvovala delegacija Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, u sastavu: prof.Vitomir Mihajlović, Živojin Mitrović, Miloš Paunković, Zlatomir Jovanović i Dragan Ristić, kao i Dragoljub Acković- zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Baja Saitović- šef Kancelarije, Igor Kosić- ispred OEBS-a, Lojd Tudik- menadžer projekta ”Tari” i Siniša Đurić- savetnik na projektu.
Na sastanku su predložene sledeće aktivnosti:
– Izložba fotografija ”Najpoznatiji Romi sveta”
– Projekcija dokumentarnog filma ”A ti, Bože, preživi”
– Tribina ”Porraimos- genocid nad Romima u Drugom svetskom ratu”
– Muzičko- zabavni program sa nominacijama za priznanje ”Zlatni točak” za najistaknutiju državnu instituciju, međunarodnu organizaciju, ambasadu, organizaciju civilnog društva i pojedinca, u n promovisanju unaprađanja položaja Roma u Srbiji.
– Celovečernji koncert grupe Kal.
Obeležavanje 8. aprila ima za cilj da se predstavi romska kultura, običaji i jezik, preispita postojanje predrasuda kod neromskog stanovništva prema Romima, kao komšijama i sugrađanima, da se učini da većina bude senzibilnija za pitanja Roma i da ih bolje razume, da se osnaži romski kulturni identitet i doprinese stvaranju novog kulturnog imidža nacije, kao i da se promoviše nacionalna umetnost Roma.

Izvor: http://www.romskinacionalnisavet.org/vesti/item/472-odr%C5%BEan-sastanak-povodom-8-aprila-me%C4%91unarodnog-dana-roma.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*