20.3.2014. – Nasilja protiv Roma i Sintija

20.3.2014. – Nasilja protiv Roma i Sintija

Beograd, 20. Mart 2014. god. (NIAR) – 24.jula 2008.godine, Komitet za ljudska prava Ujedinjenih Nacija je našao, u slučaju Andreas Kalamiotis protiv Grčke, da je vlada Grčke prekršila Član 2 paragraf 3 (pravo na efektivan pravni lek) zajedno sa Članom 7 (zabrana torture) Međunarodnog Sporazuma o građanskim i političkim pravima. Slučaj se ticao nedostatka efektivne istrage o navodima policijske brutalnosti protiv Andreasa Kalamiotisa, Roma, 14.juna 2001.godine. Komitet je presudio da Grčka mora obezbediti žrtvi efektivan pravnik lek i odgovarajuću naknadu štete, kao i da preduzme mere kako bi sprečila slična kršenja u budućnosti.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*