23.3.2014. – Romi su konstantno pod pritiskom da se presele

23.3.2014. – Romi su konstantno pod pritiskom da se presele

Diskriminatorno nasilje nad Romima i Sintima od strane privatnih građana i države je manifestacija šireg okvira anti-romske diskriminacije. Ovo se prostire na pun opseg građanskih, političkih, socijalnih i kulturnih prava. Pravo na obrazovanje, na stanovanje, na zdravstvenu zaštitu, i na dužno sudsko procesuiranje su najčešće mrtvo slovo na papiru. Čak i dok javna politika i privatno nasilje planiraju da isteraju Rome iz njihovih skrovišta koja mogu naći u kampovima i napuštenim zgradama, prodirna diskriminacija im odbija pristup legalnoj pravnoj pomoći zbog gubitka domova i imovine i pristup javnom smeštaju ili imanjima koja se izdaju kao alternative. Čak iako se Romi ponižavaju u javnoj diskusiji zbog toga što su beskućnici, oni su konstantno pod pritiskom da se presele.

Izvor: NIAR