30.3.2014. – Održan okrugli sto na temu “IPA 2014-2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori”

30.3.2014. – Održan okrugli sto na temu “IPA 2014-2020 i inkluzija Roma i Egipćana u Crnoj Gori”

Na okruglom stolu učešće su uzeli i predstavnici Skupštine Crne Gore – poslanik Šefkija Murić, član Odbora za evropske integracije i poslanik Halil Duković, predśednik Odbora za ljudska prava i slobode.

Okrugli sto, u organizaciji NVO CEDEM i Insituta za otvoreno društvo iz Budimpešte, obilježilo je predstvaljanje Nacrta studije o efektima IPA I ciklusa na integraciju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, kao i diskusija u vezi sa preporukama za unapređenje dostupnosti EU fondova za potrebe socijalnog uključivanja romske i egipćanske zajednice.

Cilj današnjeg okupljanja predstavnika državnih intitucija, brojnih nevladinih i međunarodnih organizacija koji se bave pitanjem položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, zapravo je doprinos podizanju svijesti o značaju uključivanja civilnog sektora u proces planiranja, programiranja, implementacije i monitoringa IPA fondova kroz pokretanje dijaloga o mogućnostima za unapređenje socijalnog i ekonomskog uključivanja Roma i Egipćana putem novog IPA ciklusa predviđenog za period od 2014. do 2020. godine.

Učesnici okruglog stola apostrofirali su značaj zapošljavanja, zdrastvene zaštite, obrazovanja, kao i uslove stanovanja pripadnika romske i egipćanske zajednice, te iskazali saglasnost u pogledu učestalosti sastanaka ovog tipa, koje imaju za temu definisanje pravnog statusa

Roma, pitanja antidiskiminacije, rodne ravnopravnosti i uključivanje mladih. Zaključivši da Evropska unija pruža podršku romskoj populaciji, naglašeno je da Crna Gora kao država mora biti nosilac promjena. S druge strane, ocijenjeno je da je pitanje unapređenja položaja Roma i

Egipćana dvosmjerno u smislu održivosti rezultata o preduzetim aktivnostima, jer je potrebno angažovanje kako države tako i same zajednice koja nastoji da se uključi u društvo.

Izvor: http://www.skupstina.me/index.php/me/ostale-aktuelnosti/item/861-odrzan-okrugli-sto-na

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*