30.3.2014. – Srbija je država sa svojim jasnim identitetom i institucijama, koje treba reformisati i   unaprediti, da bi bili osposobljeni za šanse i izazove 21.veka.

30.3.2014. – Srbija je država sa svojim jasnim identitetom i institucijama, koje treba reformisati i unaprediti, da bi bili osposobljeni za šanse i izazove 21.veka.

Predsednik udruženja građana ,,Novinsko informativne agencije Roma” i master pravnik Bajram Haliti izjavio je agenciji NIAR povodom nedavno održanih izbora u R Srbiji da je za romsku nacionalnu zajednicu pitanje socijalizacije i učešće Roma u svim oblicima javnog života, jedno od ključnih pitanja naše zajedničke budućnosti Srbiji.

Talas demokratizacije koji je zahvatio Jugoidtočnu Evropu nije mimoišao i Republiku Srbiju.  Podsetio bih da je sada u Srbiji u toku proces društvene, privredne i ekonomske reforme.

Romi kao i ostali gradjani Srbije s pravom očekuju da plod ovih reformi bude bogatiji i lepši život svakog gradjanina ove zemlje, da se utvrdi osnov socijalne sigurnosti ljudi naročito nezaposlenih, da predmet socijalne zaštite u prvom redu budu deca, bespomoćna i hendikepirana lica. To bi od prilike bilo ono osnovno na čemu treba insistirati pored, naravno niza drugih ciljeva počev od slobode štampe, zatim uredjivanja na zakonskom osnovu ravnopravnosti a kada je reč o Romima da se zalažemo za punu nacionalnu ravnopravnsot tj, da se u punoj meri omogući obrazovanje i razvoj naše kulture na maternjem jeziku.

Romi moraju da imaju pravo na osnivanje svojih ustanova svojih kulturnih institucija itd. Pravo da se obezbedi učenje romskog jezika u školama, da se naša kultura razvija u dalekoj većoj meri.

Stručno obarzovanje je identifikovano kao oblast u kojoj treba primeniti standarde jednakosti. Možda bi najpre trebalo razviti standarde koji će Romima obezbediti jednak lični tretman od strane lokalnih vlasti. To bi bio prvi korak ka implementaciji standarda jednakosti i test dobre volje, da se oni zaista žele sprovoditi u praksi.

Vrlo je važno primeniti politiku jednakosti u oblastima prostornog uredjenja i lokalnim urbanističkim planovima, pri čemu će se poštovati kultura i tradicija Roma. Poboljšanje standarda je dakle preduslov za sistematsko postiazanje održive jednakosti romske zajednice, jednakosti sa većinskim narodom sa kojim žive, koja će konačno dovesti do jednakopravnosti.

Institucije i službe naše države treba da budu u stanju da zadovoljavaju sve suštinske interese naših građana, za šta je potrebna njihova korenita reorganizacija. Srbija je država sa svojim jasnim identitetom i institucijama, koje treba reformisati i unaprediti, da bi bili osposobljeni za šanse i izazove 21.veka.

Budućnost je otvorena, a za svaku opciju moramo biti maksimalno pripremljeni, da bismo maksimalno ostvarili svoj interes. To podrazumeva efikasne institucije, uspešnu privredu, međunarodni kredibilitet, stabilnu političku scenu.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*