4.3.2014. – Edukativni centar roma/ ECR

4.3.2014. – Edukativni centar roma/ ECR

MISIJA

Udruženje građana Edukativni centar Roma je osnovano 2005 godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa misijom:

„Inkluzija Roma u lokalnu sredinu na teritoriji Republike Srbije“. Termin „inkluzija“ posmatramo kao niz kompleksnih aktivnosti čiji je cilj ostvarivanje uslova za ravnopravno uključivanje jedne marginalizovane grupe (kao što je romska) u društvo.kroz  jačanje kapaciteta i njihovo aktivno uključivanje u integrativne društvene procese.

SKICA

VIZIJA

Naša vizija je društvo bez predrasuda, gde pojedinac ima demokratsko pravo da učestvuje u kreiranju okruženja koje će svima pružati  jednake mogućnosti.

Zastupanjem i medijacijom ECR deluje u pravcu primeni postojećih mera i predlaganja novih za unapređenje položaja romske zajednice u regionu. Promovišemo sva ljudska prava i edukujemo okruženje da različitosti neguje kao vrhunske vrednosti. Zalažemo se za „život jedni sa drugima“ a ne „jedni pored drugih“ . Ovo je nužni preduslov da se romska nacionalna zajednica (ali i sve ostale marginalizovane zajednice) prihvate i uvaže kao članice kojima je omogućeno da aktivizmom učestvuju u kreiranju ravnopravnog društva. U okviru ovog procesa uvek je prisutan segment lične odgovornosti za delovanje.

NAŠE VREDNOSTI  se zasnivaju na aktivnoj promociji, podršci i prihvatanju :

  • različitosti u društvu,
  • obaveznog i doživotnog obrazovanja
  • pružanju druge šanse
  • timski rad,

Najveći resurs naše organizacije su ljudi i njihov entuzijazam.

Izvor: http://www.ec-roma.org.rs/sr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*