4.3.2014. – Jezična politika

4.3.2014. – Jezična politika

Bajram Haliti predsednik udruženja građana ,,Novinsko informativne agencije Roma”  izjavio je danas agenciji NIAR da su svako društvo i svaka društvena grupacija, verovatno od početka čovekovog postojanja, imali neku vrstu jezične politike, i premda je u svaku globalnu politiku društva ugrađen i određen odnos prema jeziku, pojam jezične politike u lingvističkoj se literaturi Roma pojavljuje relativno kasno.

Naša jezična politika treba da bude skup postupaka pomoću kojih institucije, grupe ili pojedinci u ovome društvu neposredno ili posredno utiču na jezik, upotrebu jezika i jezičku situaciju u jednom segmentu društva ili u, celom društvu ili u više sinhronizovanih društava.

Naime, jezična delatnost, sa svojim aspektima-jezikom i govorom, objekat je jezične politike, ali su neki njeni oblici i funkcije samo pod indirektnim uticajem te politike, a na druge ona deluje podjednako.

Jezična politika, treba da se bavi prvenstveno jezikom u javnoj komunikaciji, ali ne sme se zaboraviti činjenica da jezik javne komunikacije redovito ima, u sociološkom smislu, viši hijerarhijski status od jezika privatne komunikacije, pa zato ne tako često na njega utiče: tako i jezična politika, indirektno ali ponekad vrlo snažno, deluje i na jezik privatne komunikacije.

Mislim da su za jezičnu politiku najrelevantnije upotrebe jezika u administraciji, procesima obrazovanja, sredstvima masovne komunikacije i književnostii kanali u kojima se pojavljuju jezik administracije i politike, jezik obrazovnih procesa, jezik sredstava masovne komunikacije i jezik književnosti-da uslovno tako nazovemo ove podjezike, često u međusobnoj interferenciji.

Javna komunikacija, njen jezik, standardizacija i standardni jezik predstavljaju, svakako, samo  jezičnu stranu, jezične politike, ali pošto su sve to eminentno društveni fenomeni (pa je i jezična politika za lingviste sociolingvistička pojava), nemoguće je zanemariti njenu, društvenu stranu, dakle činjenicu da se svaka jezična politika ne samo odvija u sasvim određenom društvenom kontekstu nego je i njime fundamentalno determinisana

Za mnoge je jezik samo sredstvo komunikacije. No, on je deo naše kulture, naše istorije, preduslov za slobodu izražavanja mišljenja.

Izvor. NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*