6.3.2014. – Kako policijske i sudske vlasti postupaju s Romima i putujućim narodima

Izveštaje koje Komesar prima iz cele Evrope ukazuju na šeme policijske diskriminacije i zlostavljanja Roma i putujućih naroda. Romi su izloženi policijskom nasilju i u pritvorskim objektima i u javnim prostorima,kao što su romska naselja kada se vrše policijske racije. U nekoliko slučajeva, čak i kad su pokrenute krivične istrage takvih dela, čini se da su bile očigledno pristrane i diskriminatorske. Komesar primećuje da ustanovljena sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava (Sud u Strazburu)jasno pokazuje da su države članice obavezne da obave delotvorne istrage svih mogućih rasističkih motiva u takvim situacijama.Komesar poziva države članice da ustanove nezavisne mehanizme za podnošenje pritužbi na rad policije, da bise unapredilo poverenje Roma i putujućih naroda prema pripadnicima policijskih vlasti.

Izvor: http://www.coe.int/t/commissioner/source/prems/RomaTravellersExtraits_SER.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*