31.3.2014. – ZDRAVSTVO

31.3.2014. – ZDRAVSTVO

Beograd, 31.03.2014. god. (NIAR) – Zdravstveni problemi obično imaju veze s time što nisu u prilici da kupe lekove i plate participaciju koju zahteva program zdravstvenog osiguranja. Podaci ukazuju i na činjenicu da ispitanici možda nisu adekvatno informisani o sistemu funkcionisanja zdravstvene zaštite i otuda i odsustvo pristupa zdravstvenim uslugama.

Romska deca su posebno rizična grupa u zdravstvenom smislu što se ogleda u visokoj (u nekim zemljama čak izuzetno visokoj) stopi mortaliteta odojčadi. Zdravlje žena je još jedna problematična tema, s obzirom na društveno ekonomske faktore (siromaštvo, neodgovarajuća ishrana, odsustvo pristupa zdravstvenim uslugama) i kulturnih modela (relativno rani i brojni poro|aji).

Veza između zastrašujuće visoke stope smrtnosti odojčadi i visoke stope fertiliteta govori da širenje mogućnosti i prava žena da same odlučuju (uključujući i koliko dece žele da imaju) sve više predstavljaju ogroman izazov i mogućnost za zdravstveni status žena i dece.

Problemi sa pristupom zdravstvenim službama su takođe važni. To je delimično posledica gotovinskog plaćanja koje se zahteva od korisnika; iako su plaćanja relativno mala, ona su često previsoka za mnoge Rome. Ograničeni pristup zdravstvenim službama u nekim zemljama potiče i od neposedovanja odgovarajučih ličnih isprava i izvoda iz matičnih knjiga rođenih koji su neophodni za učlanjenje u sistem zdravstvenog osiguranja.

Izvor: NIAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*