20.5.2014, ljudskaprava.gov.rs – Nacionalne manjine pomažu građanima

20.5.2014, ljudskaprava.gov.rs – Nacionalne manjine pomažu građanima

Kancelarija za ljudska i manjinska prava obezbedila je 1 000 higijenskih paketa koji će biti dostavljeni građanima u prihvatnim centrima, izjavila je Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

Sa Kordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina dogovoreno je da se i nacionalni savete uključe u prikupljanje pomoći. Jedan broj nacionalnih saveta je to već i učinio, pa je tako Nacionalni savet češke nacionalne manjine uplatio finansijska sredstva, Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine je obezbedio šleper vode, Nacionalni savet romske nacionalne manjine kontigent lekova, a i ostali nacionalni saveti su aktivni u prikupljanju pomoći.

Izvor: http://www.ljudskaprava.gov.rs/index.php/yu/vesti-l/822-nacionalne-manjine-pomazu-gradanima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*