20.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski – prva Romkinja iz Republike Hrvatske u Evropskom Parlamentu

20.5.2014, NIAR – Ana Dalipovski – prva Romkinja iz Republike Hrvatske u Evropskom Parlamentu

Predsednica za provedbu integracije Roma u EU u Hrvatskoj Ana Dalipovski, koja ispred partije Snaga Roma Hrvatske učestvuje na predstojećim izborima za Evropski parlament, mogla bi postati prva Romkinja poslanik u toj evropskoj instituciji.

Dalipovski, koja je 3. na listi partije Snaga Roma Hrvatske, kaže da bi bilo značajno da Romi budu predstavljeni u Evropskom parlamentu jer bi to omogućilo aktivnije uključivanje evropskih institucija u rešavanje pitanja položaja Roma u Hrvatskoj.

Demokratija i demokratska prava moraju omogučiti mom romskom narodu mnogo veća i šira prava. Ova prava moraju pustiti korene najpre u Evropskom parlamentu. Romi žive u Evropi od 15. veka i ovaj narod, posle viševekovnih progona i pogroma, genocida i ponovnih progona i pogroma, ne treba i ne sme ostati bez glasa. Dalipovska  je izjavila, da će Evropski parlament  biti na dobitku ukoliko se u njegovim poslaničkim klupama nađu i predstavnici romskog naroda.

Kada je reč o Romima, Dalipovski je naglasila da bi trebalo na početku da bude svima jasno, da stanje više niti može, niti sme da bude takvo da će neko da nam daje prava, pre svega, gradjanskih, ljudskih i nacionalnih, ne možemo niti želimo otudjivati i ma kome dozvoliti da oni od sada odlulčuju o našim pravima. Romi su stotinama godina na teritorije Jugoistočne Evrope bili izvan politike tj. nisu mogli zbog različitih uzroka i razloga da ostvaruju ni svoja politička ni svoja gradjanska a naravno i samim tim i svoja nacionalna prava.

Prema tome, ja istovremeno koristim priliku da apelujem na naše sunarodnike da se u okviru naše partije, ili zajedno sa ostalim partijama demokratskoga tipa, demokratskih programa, bore za prava svih gradjana svih naroda pa samim tim naravno i za svoja vlastita ljudska prava, gradjanska i nacionalna prava.

Zastupam kategorički princip da se humani ciljevi ne mogu postići nehumanim sredstvima, i  to ćemo odlučno u svim prilikama braniti. Zatim, zalagaću se da politika mora da počiva na humanim ciljevima i demokratskim načelima, da se vodi isključivo demokratskim sredstvima i ostvaruje na demokratski način.

Zalagaću se za potpuno poštovanje nacionalne ravnopravnosti i njeno ostvarivanje u svim oblastima od dna do vrha, a u skladu sa osnovnim načelima slobode, demokratije i nacionalne ravnopravnosti.

Između ostalog, ono što je karakteristično, ja sam imala prilike da čitam programe i ostalih partija, je to, što će se naša partija boriti i za to da niko ne sme da bude podvrgnut nasilju, da je ljudski život za našu partiju najveća svetinja i niko nema prava odlučivanja o životu ljudi i cilju života, te u tom smislu zalagaću se za stabilni socijalni sistem čiji je uslov zdrava privreda, cilj zdravo društvo, da svako ima pravo na život dostojan ćoveka i to se pravo u svim prilikama mora poštovati i ostvarivati.

Odlučno braniću pravo na zdravu čovekovu okolinu i životnu sredinu, i ono što je posebno interesantno i što se ne nalazi u programima drugih partija to je da se zalažem za neograničeno pravo na azil, jer kada je reč o demokratskoj i slobodnoj zemlji, to pravo mora po našem sudu biti omogućeno svakom gradjaninu koji želi da živi u zemljama Istočne i Zapadne Evrope.

Naravno, polazim, kada je reč o našim ciljevima, od toga da put ka slobodi jeste u razumevanju i borbe protiv neslobode i svih oblika i vidova obespravljenosti čoveka, naroda i narodnosti, zatim ukidanje partijske države i uspostavljanje pravne države, ukidanje monopola vlasti što je preduslov za ostvarivanje naših ciljeva.

Zahtevaću da se utvrdi osnov socijalne sigurnosti ljudi naročito nezaposlenih, zalagaću se da predmet socijalne zaštite u prvom redu budu deca, bespomoćna i hendikepirana lica. To bi od prilike bilo ono osnovno na čemu ćemu ću insistirati pored, naravno niza drugih ciljeva počev od slobode štampe, zatim uredjivanja na zakonskom osnovu ravnopravnosti a kada je reč o Romima da se zalažem za punu nacionalnu ravnopravnsot tj, da se u punoj meri omogući obrazovanje i razvoj naše kulture na maternjem jeziku i da je svaki pokušaj da se to pravo spreči i onemogući nešto što treba tretirati kao aktivni pokušaj sprovodjenja genocida na kulturnom planu. Zalagaću se da imamo pravo na osnivanje svojih ustanova svojih kulturnih institucija itd. Pravo da se obezbedi učenje romskog jezika u školama, da se naša kultura razvija u dalekoj većoj meri. To bi bilo najkraće kada je reč o našem programu, načelima i ciljevima jedne političke stranke.

Ja ću se svakako zalagati za to da postoji jedan opšti program nacionalne emancipacije koji mora biti prihvaćen, s jedne strane od zemalja Balkana i Jogoistočne Evrope, i sdruge strane od svih njenih federalnih jedinica. Naravno, koristićemo se, da tako kažem mirnim i demokratskim sredstvima, jer to iziskuje i naš program ali i naše neotudjivo pravo je i pravo na obaveštavanje medjunarodne javnosti o tome u kojem i kakvom položaju živi romski narod u zemljama Balkana i Jogoistočne Evrope, pre svega kada je reč o ugrožavanju osnovnih ljudskih gradjanskih i nacionalnih prava jer je to takodje bitna odrednica naše stranke.

Najkraće kazano, mora se početi od onoga što je mudri filozof i Atinski državnik Solon kazao da osnovno pravo svakog čoveka i svakoga naroda, a to je zapravo minimum sigurnosti i pravde, jeste princip ,,da niko ne sme biti jak da bi drugome naneo jad” .

Za nas je značajno da Romi budu predstavljeni u Evropskom parlamentu kako bi ukupna problematika Roma, mogla da bude predstavljena na način koji odgovara našem viđenju stvari”, rekala je Dalipovski za agenciju NIAR.

Za dobijanje mandata na ovim izborima biće, kako procenjuje Dalipovski, biti neophodno osvojiti između 35 i 40 hiljada glasova.

Izbori za Evropski parlament u Hrvatskoj biće održani 25. maja, a Hrvatska će zbog smanjenog broja mandata na nivou država članica EU, ovog puta imati jednog zastupnika manje, odnosno 11 mandata.

(NIAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*