22.5.2014, fra.europa.eu – Lokalno angažovanje u romskim zajednicama

22.5.2014, fra.europa.eu – Lokalno angažovanje u romskim zajednicama

FRA (Agencija Evropske unije za fundamentalna prava, prim. prev.) će sprovesti posete lokacijama u dve opštine koje su izabrane za pilot fazu FRA-ovog projekta lokalnog angažovanja za inkluziju Roma (LERI): Mantua (Italija) 22-23.maja i Hrabušice (Slovačka) 26.maja.

FRA će predstaviti projekat lokalnim vlastima, predstavnicima romskih zajednica, organizacijama civilnog društva i drugim ključnim nosiocima uloga.

Izvor (engleski jezik): http://fra.europa.eu/en/event/2014/local-engagement-roma-communities

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*