24.5.2014, Social Europe Journal – Evropski izbori – traganje za svetlim tačkama

24.5.2014, Social Europe Journal – Evropski izbori – traganje za svetlim tačkama

U četiri dana, 22-25 maja, državljani zemalja članica Evropske unije glasaju za predstavnike u EU parlamentu u Strazburu, prilika koju će veoma veliki procenat u svakoj zemlji ignorisati. Među onima sa bujajućim entuzijazmom za svoje učešće će biti partije ultra desnice, kako kripto-fašisti tako i nad-fašisti.

Ograničenje političkih prava i uspon neo-nacističkih grupa prete da potkopaju demokratske institucije baltičkih zemalja, a u Mađarskoj fašistička Jobbik partija je dobila deset procenata glasova na poslednjim izborima. Bendžamin Ward iz Human Rights Watch-a je nedavno dao tmurnu procenu anti-demokratskih trendova u EU:

“U mnogim evropskim državama ekstremističke partije – koje prihvataju rasističke, anti-imigrantske ili anti-manjinske politike – su deo političkog krajolika. Njihove platforme variraju, uz neke koje se podudaraju sa tradicionalnim ultra-desničarskim partijama. Ali oni često definišu sebe kao čvrsta opozicija pojedinačnim grupama, uključujući muslimane i imigrante (posebno među partijama u Zapadnoj Evrope) i Rome (u Istočnoj Evropi).”

Izvor (engleski jezik): http://www.social-europe.eu/2014/05/european-elections-looking-bright-spots/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*